Локация

Намери адреса на апартаментите

Места на апартаментите на хотел "Венеция""Венеция-1" -1 Двустаен апартамент - Намира се в: 9, Свети седмочисленици, 1421 София, България

"Венеция-2" -2 стаен апартамент, намиращ се на адрес: 2, Голо бърдо ул, София 1407, България

"Венеция-3" -2 стаен апартамент, намиращ се на адрес: 2, Голо бърдо ул, София 1407, България

"Венеция-4" -1 двустаен апартамент, намиращ се на: 9, Свети седмочисленици, 1421 София, България

-2 Двустаен апартамент "Венеция-5", намиращ се на: 32, бул Черни връх, София 1407, България

"Венеция-6" -2 стаен апартамент, намиращ се на адрес: 32, бул Черни връх, София 1407, България

"Венеция-7" -1 двустаен апартамент, намиращ се на: 3, бул Свети Наум, 1421 София, България

"Венеция-8" -2 стаен апартамент, намиращ се на адрес: 2, ул Плачковица, 1421 София, България

Untitled Document